• PODZEMNE INSTALACIJE - potrebno je detaljni obeležiti (trasirati) poziciju budućeg voda, u sledećoj fazi same izgradnje, ako je potrebno,  realizovati visinsko praćenje polaganja instalacije, a na kraju izvršiti snimanje izvedenog stanja izgrađenog objekta (instalacije). Ovakav snimak predaje se u digitalnoj formi projektantu radi izrade projekta izvedenog stanja, u drugoj fazi isti snimak se koristi za potrebe izrade elaborata radi predaje u nadležni katastar. Katastar izdaje potvrdu o snimljenom vodu koja je sastavni deo dokumentacije za tehnički prijem instalacije.

Podzemne instalacije
Snimanje vodovodne mreže "Ratno ostrvo" Novi Sad - polarna metoda, Leica TCR 1201

Podzemne instalacije
Snimanje vodovodne mreže "Izvorište Petrovaradin" Novi Sad - GPS metoda, Trimble R4

Podzemne instalacije
Snimanje rekonstruisane toplovodne mreže na lokaciji Liman II, Novi Sad - polarna metoda, Sokkia SET 630R

DETEKCIJA PODZEMNIH INSTALACIJA

  • Svaku instalaciju koju postavimo ispod zemlje potrebno je geodetski snimiti (zakonska obaveza) u praksi, to često nije bilo tako pa je mnogo toga postavljeno bez geodetskog snimanja i unošenja u katastar vodova. Ovakvi slučajevi u budućnosti stvaraju mnoge probleme. Bilo da su u pitanju telefonski kablovi, elektro instalacije zalivnih sistema na poljoprivrednim dobrima ili nešto treće, vlasnici instalacija žele da davno položene instalacije ucrtaju u katastar, čime štite svoja prava prilikom eventualne havarije, olakšavaju radove prilikom proširenja sistema, podižu vrednost svojih kompanija povećavanjem količine vodova u svom vlasništvu.

Traganje podzemnih instalacija, tragač RD i Trimble GPS


Indukovanje napona na određenoj frekvenciji u elektro kabel radi lakšeg praćenja - elektro kabel na centar pivot sistemu za navodnjavanje


Tragač podzemnih instalacija "Radiodetection"


Elektro kabel na dubini 1m - tragač "Radiodetection"


Kontrolni "šlic" na pronađenoj elektro instalaciji