• POLJOPRIVREDA više ne zavisi od atmosferskih prilika koje su uvek promenjivog karaktera. Da bi se prinosi zaštitili i uvećali bez obzira da li je sušna godina mora se misliti na navodnjavanje. protivgradne mreže, granice imanja, pristupne puteve, uzurpacije i dr. Jedna od nauka koje su uključene u ceo taj proces je i geodezija. Da bi meliorativci isprojektovali ceo sistem to moraju činiti na ažurnoj geodetskoj podlozi.

Poljoprivreda
Jedan centar-pivot može da pokrije 100ha zemljišta

Poljoprivreda
Do njega uvek dolazi jedan naponski kabel i jedna vodovodna cev

Poljoprivreda
Geodetski radovi na proširenju postojećih sistema za zalivanje

  • Kada je projekat završen potrebno ga je preneti na teren, a po realizaciji radova sve snimiti i ucrtati u katastar. Na današnjim velikim poljoprivrednim imanjima nezamislivo je postaviti desetine kilometara cevi za zalivanje bez ozbiljnog angažovanja geodetskog stručnjaka. Identični problem se javlja ako probate da postavite na hiljade stubova za protivgradnu odbranu bez pomoći geodete. O granicama imanja, eventualnim uzurpacijama nema svrhe ni pričati jer su to sve elementi koji u krajnjoj instanci umanjuju prihode gazdinstva.

Poljoprivreda
Stubovi protivgradne zaštite postavljeni u savršenu liniju

Poljoprivreda
Stubovi protivgradne zaštite postavljeni u redove, dužina svakog reda preko 3500m

Poljoprivreda
Bankiranje 100ha zasada bez geodete je uzaludan posao