• Osnivač geodetskog biroa „Meridijan projekt“ svoje prve radove na geodetskom merenju rotacionih peći izvršio je daleke 1988 godine. Bile se to rotacione peći u fabrikama šećera. Posle toga počeli su radovi u fabrikama cementa, glinice, kreča, feronikla, azotnih đubriva, hartije, celuloze  i dr.


Rotaciona peć, LafargeHolcim Hungary, nivelman nosivih stanica

Najčešće su se javljali problemi kao što su:

1. Nejednako habanje (trošenje) prstenova i rolni,

2. Pregrevanje ležajeva rolni,

3. Padanje vatrostalnog ozida,

4. Deformacije plašta peći,

5. Vibracije u radu peći i dr.Rotaciona peć, merenje medjuosovinskih rastojanja metodom prisilnog centrisanja

  • Jedan od razloga koji je dovodio do navedenih problema bio je poremećen geometrijski položaj peći. Da bi se taj problem otklonio, bilo je potrebno izvršiti geodetsko merenje peći i tako utvrditi njen trenutni položaj u prostoru. Postojala su dva načina da se to uradi:

1. U hladnom stanju, kada se prekine proces proizvodnje i

2. U toplom stanju, kada se proces proizvodnje ne prekida.Rotaciona peć, Kombinat aluminijuma - Podgorica, mehanička regulacija peći

  • Drugi način je mnogo bolji, racionalniji i kompletniji u pogledu broja i vrste prikupljenih podataka.

  • Učeći se na sopstvenom iskustvu i proučavajući literaturu iz ove oblasti brzo je shvatio da se razvojem tehnike i tehnologije moraju i u ovoj oblasti poboljšati i uvesti savremeni instrumenti i tehnologija u radu.
  • Zbog toga je 2005 godine napravljen radikalan potez osnivanjem specijalizovane firme za geodetska merenja u industriji, pod nazivom geodetski biro „Meridijan“, kadrovski ojačan i tehničko – tehnološki osavremenjen.
  • Napušta se dotadašnji način rada merenjem sa geodetskim letvama i optičkim očitavanjem podataka, kao potpuno prevaziđen i nedovoljno tačan za savremene potrebe.
  • Uvodi se u proces geodetskih merenja najsavremenija hardverska i softverska oprema renomiranog svetskog proizvođača LEICA GEOSYSTEMS.

  • Na taj način povećana je tačnost u merenju, isključena mogućnost greške u radu, skraćeno vreme rada, što je za posledicu imalo nižu cenu rada.