1. Postavljanje lokalnog koordinatnog sistema
2. Merenje položaja uzdužne ose peći
3. Merenje položaja osa rolni peći
4. Merenje prečnika prstenova i rolni
5. Merenje deformacije ose peći u horizontalnoj ravni
6. Merenje deformacije ose peći u vertikalnoj ravni
7. Nivelman nosivih stanica peći - provera položaja postolja rolni
8. Kontrola položaja peći nivelanjem donjih ivica prstenova
9.  Veličina ugla u trouglu kojeg zatvaraju ose rolni sa osom peći
10. Udaljenost osa rolni od ose peći kada je ugao α = 30°
11. Zakošenost osa rolni u odnosu na uzdužnu osu peći
12. Kontrola istrošenosti prstenova i rolni
13. Merenje aksijalnog ekscentriciteta prstenova u odnosu na rolne
14  Merenje aksijalnog  bacanja prstenova
15. Merenje radijalnog bacanja prstenova
16. Merenje radijalnog bacanja rolni
17. Kontrola temperature prstenova i rolni
18. Proračun pomeranja rolni – mehanička regulacija
19. Prikaz zatečenog stanja peći
20. Izrada izveštaja o izvršenom snimanju
21. Asistencija kod pomeranja rolni – mehaničke regulacije
22. Merenje deformacije plašta peći