• U uvodnom izlaganju je već rečeno da je napredak tehnike i tehnologije uslovio uvođenje novih metoda merenja i novih, savremenijih geodetskih instrumenata za merenje rotacionih peći u toplom stanju, bez prekidanja procesa proizvodnje.
  • Stari način rada, kao ovaj prikazan na fotografiji, potpuno je odbačen kao preveziđen, nedovoljno tačan i u svakom pogledu zastareo.
  • Kvalitet, količina i vrsta dobijenih podataka apsolutno ne zadovoljava potrebe moderne tehnike i tehnologije i zahteve za detekciju problema položaja peći u prostoru.  • Originalnom metodom rada, gde je osnovni kriterijum za dovođenje peći u geometrijski ispravan položaj, projektna dokumentacija, u kojoj je od strane projektanta tačno definisan položaj peći i njenih vitalnih delova u prostoru.
  • Dovođenje peći u geometrijski ispravan položaj, onako kako ju je projektant u projektu definisao u pogledu pravca, nagiba, međusobnog položaja rolni i prstenova i dr. moguće je samo novom metodologijom i tehnologijom uz pomoć najsavremenijh geodetskih instrumenata sa mernim laserima, koji obezbeđuju podatke u digitalnom obliku a čiji transfer se vrši bežičnim putem   (bluetooth) do laptop računara na dalju obradu. Na taj način se obezbeđuje apsolutna pouzdanost izmerenih podataka, njihova brza i tačna obrada i momentalna primenjivost u daljem radu.
  • Apsolutno je jasno da je cela tehnologija i tehnika rada stavljena u funkciju brzog i tačnog snimanja peći, otkrivanja nastalih problema i definisanja rešenja za njihovo uspešno otklanjanje, uz mnogo manju cenu rada.